گوگل در حالی سومین نسل از کروم‌کست را معرفی کرده که شاهد تغییرات چندانی در مقایسه با نسل پیشین نیستیم.منبع