ژاپن روز دوشنبه یک جفت ماهواره‌ی جدید را که یکی از آن‌ها نخستین ماهواره‌ی ساخت امارات متحده‌ی عربی است، با موفقیت در مدار زمین قرار داد.منبع